Month: December 2020

  • Kristina Bjelić i Marija Erdelji: Od svih nas zavisi koliko će se promeniti sve(s)t!

    Kristina Bjelić i Marija Erdelji: Od svih nas zavisi koliko će se promeniti sve(s)t!

    Kristina Bjelić studira Socijalni rad na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu i volontira u udruženju Prevent koje se bavi unapređenjem kvaliteta života ljudi, posebno mladih u riziku i marginalizovanih grupa. Marija Erdelji diplomirala je i magistrirala fotografiju na Akademiji umetnosti, a kao dalji pravac u kome se profesionalno razvija izabrala je dokumentarnu fotografiju jer na…

  • Zašto je 2020. revolucionarna: Realne priče u fokusu

    Zašto je 2020. revolucionarna: Realne priče u fokusu

    Verujem da bi svako drugačije okarakterisao godinu na izmaku, ali svi smo saglasni sa jednim- bila je prilično stresna, izazovna, na momente veoma naporna i teška. S jedne strane, imali smo možda po prvi put pristup tolikom broju različitih informacija i virtuelnih sadržaja: mogli smo da zavirimo u najbolje svetske galerije i muzeje, gledamo online…